Nykyisten Euroopan Unionin ohjelmien 7-vuotinen ohjelmakausi päättyy 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun.
  • Ohjelmakauden vaihdos merkitsee muutoksia Opetushallituksen hallinnoimissa EU-ohjelmissa ja toiminnoissa.