Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua EU-jäsenvaltiot ja eräät EU:n ulkopuoliset maat. Näiden lisäksi ohjelman hankkeisiin voi osallistua myös monia muita maita eri puolilta maailmaa, jos niitä koskevat kriteerit ja ehdot täyttyvät.
Maailmankartta