Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua EU-maat ja eräät EU:n ulkopuoliset ohjelmamaat. Lisäksi EU:n naapurialueiden kumppanimaat voivat osallistua ohjelmaan, jos niitä koskevat kriteerit ja ehdot täyttyvät. Näiden lisäksi ohjelman keskitettyihin hankkeisiin voi osallistua myös monia muita kumppanimaita eri puolilta maailmaa.
Maailmankartta