Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet (Forward-looking projects) edistävät innovointia, luovuutta ja virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä. 

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet -toiminnon tavoitteena on

  • edistää innovointia sekä luoda uusia metodeja ja käytäntöjä koulutussektorilla
  • mahdollistaa innovaatioiden siirto maiden tai sektorien välillä tai eri kohderyhmille
  • saada aikaan järjestelmätason muutoksia, joita voidaan ottaa laajemmin käyttöön Euroopan laajuisesti