Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet (Forward-looking Projects) pyrkivät edistämään innovointia, luovuutta ja osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä eri koulutussektoreilla ja tieteenaloilla sekä niiden välillä.
Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.