Erasmus+ -virtuaalivaihtohankkeet (EVE) muodostuvat verkossa toteutettavista toiminnoista, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä. Niiden avulla kaikki nuoret voivat saada laadukasta kansainvälistä ja kulttuurienvälistä (sekä virallista että epävirallista) koulutusta ilman fyysistä liikkuvuutta. Vaikka virtuaalinen keskustelu tai koulutus ei täysin korvaa fyysisen liikkuvuuden hyötyjä, virtuaalivaihtoihin osallistuvat saanevat osan kansainvälisten koulutuskokemusten eduista.
Erasmus+ virtuaalivaihdon ruutunäkymässä ihmisiä laitteidensa kameroiden kuvaamana

Erasmus+ -virtuaalivaihtohankkeet toteutetaan pienissä ryhmissä, ja niitä ohjaa aina koulutettu fasilitaattori. Niiden tulisi olla helposti sisällytettävissä nuorisohankkeisiin (epävirallinen koulutus) tai korkeakouluopintoihin. Virtuaalivaihtohankkeissa voi olla osallistujia sekä nuoriso- että korkeakoulusektoreilta, joskin niissä saattaa olla mukana osallistujia myös vain jommalta kummalta sektorilta.

Kaikkiin Erasmus+ -virtuaalivaihtohankkeisiin osallistuu organisaatioita ja osallistujia sekä EU:n jäsenvaltioista ja/tai ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista että ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista.