Erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen kansainväliseen vaihtoon. Esteettömyystukea voi saada useissa Opetushallituksen ohjelmissa.
Nuoria ihmisiä

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai oppimisvaikeudesta. Hakuprosessi on täysin luottamuksellinen.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin. Hakemus on helppo täyttää ja riittää, että terveydellisestä esteestä aiheutuvat kulut arvioidaan suuntaa-antavasti. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, joten myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti.