Nykyisten Euroopan unionin ohjelmien seitsenvuotinen, vuonna 2014 alkanut ohjelmakausi päättyy 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun. EU:n liikkuvuusohjelmien uusin tulokas Euroopan solidaarisuusjoukot on saamassa jatkoa uudella ohjelmakaudella.

Euroopan komissio esittää 1,26 miljardin euron budjettia solidaarisuusjoukkojen vahvistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa vain pientä kasvua, sillä ohjelma sai reilusti rahoitusta alkaessaan vuonna 2018. Uuden ohjelmakauden tavoitteena on antaa 350 000 nuorelle tilaisuus osoittaa solidaarisuutta ja toimia erilaisten yhteisöjen hyväksi.

Lue alta, millaisia uudistuksia Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan on suunnitteilla ja miten uuteen ohjelmakauteen valmistaudutaan vuoden 2020 aikana. On hyvä huomioida, että toistaiseksi on olemassa vain komission ehdotus uudesta ohjelmasta. Lopullista päätöstä ei siis ole vielä tehty, ja näin ollen ohjelman sisältöihin voi tulla muutoksia.