Valmentautuminen kuuluu oleellisena osana Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman laadukkaaseen vapaaehtoistyöhön.

Viisi nuorta juttelemassa keskenään

Hyvä valmennus

  • lisää nuoren tietoa ja ymmärrystä kokemastaan
  • auttaa prosessoimaan omaa oppimista
  • tukee nuorta sopeutumisessa uuteen maahan ja kulttuuriin.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman toimeenpanosta vastaavilla kansallisilla toimistoilla ja hankkeeseen osallistuvilla organisaatioilla on velvollisuus taata, että ohjelmaan osallistuvat nuoret pääsevät osallistumaan valmennukseen – se on heidän oikeutensa.

    Valmennukset ovat osa vapaaehtoistyötä. Nuoren osallistuminen valmennuksiin matkat mukaan lukien ovat nuoren työaikaa.

    Suomessa ohjelman kansallinen toimisto on Opetushallitus.