Kansalaisten Eurooppa -ohjelman muistiperintöhankkeet käsittelevät Euroopan historian merkittäviä vaiheita ja tapahtumia sekä sitä, mille arvoille Euroopan unioni on rakennettu.
Kuvituskuva, aikuisopiskelija hymyilee

Tästä toimesta rahoitetaan hankkeita, joilla kannustetaan pohtimaan laajasti Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja yhteisiä arvoja, sukupuolten tasa-arvo huomioon ottaen.

Voit hakea tukea hakea hankkeille, joissa pohditaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien syitä ja muistetaan niiden rikosten uhreja.

Voit sisällyttää hankkeeseen myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä hetkiä ja vaiheita koskevia toimia.

Etusijalla ovat erityisesti hankkeet, joissa

  1. kannustetaan suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärrykseen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja sovintoon
  2. pyritään jatkamaan menneisyydestä eteenpäin ja rakentamaan tulevaisuutta
  3. joilla pyritään saavuttamaan erityisesti nuoria.