Tervetuloa kansalliseen opetusalan kehitysyhteistyöseminaariin Helsingissä 26.-27.11.2019! Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ulkoministeriö ja Fingo kutsuvat opetusalan asiantuntijat tilaisuuteen, jonka tavoitteena on globaalin oppimiskriisin ratkaiseminen ja onnistuneet monitoimijayhteistyömallit.
Kehitysyhteistyö

Ulkoministeriön asettama työryhmä antoi helmikuussa 2019 suositukset koskien kehitysmaita tukevan opetusalan yhteistyön tiivistämistä Suomen vastauksena globaaliin oppimisen kriisiin. Suositusten mukaan koulutusalan kehitysyhteistyön laajassa kokonaisuudessa tulee huomioida kaikkien mahdollisten rahoituskanavien ja suomalaistoimijoiden kirjo samalla kun vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi suomalaisten asiantuntijoiden määrää ja kapasiteettia on vahvistettava.  

Ohjelma rakentuu temaattisten rinnakkaissessioiden ympärille, lähtökohtana monitoimijayhteistyö tietyn maan koulutuksen laadun vahvistamiseksi. Kohderyhmä on koulutussektorin asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneet kehitysyhteistyöstä tai toimivat kehitysyhteistyön parissa (järjestöt, oppilaitokset, virkamiehet, yksityissektorin edustajat ym). Seminaari kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.