Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) ja sen seuraaja HEP -ohjelma (Higher Education Partnership Programme) tukevat suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia. Ulkoministeriö rahoittaa ohjelmia Suomen kehitysyhteistyörahoista ja Opetushallitus vastaa ohjelmien hallinnoinnista.

Kuvituskuva, miehiä kävelee siltaa pitkin

Kehittyvien maiden koulutuksen tukeminen edistää osaamista, toimivan, tehokkaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, yrittäjyyttä, kestävää kehitystä sekä vähentää köyhyyttä. HEI ICI ja HEP -ohjelmat tukevat näin osaltaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeissa huomioidaan myös kunkin maan omat kehitystavoitteet, joiden tulee pohjautua kehittyvien maiden korkeakoulujen tarpeisiin.