20.01.2020

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin järjestämä The East within Europe: An Eastern angle to European studies Jean Monnet -moduuli on käynnistänyt hankekautensa kolmannen ja viimeisen vuoden. Euroopan komission rahoittama opintojakso toimii tärkeänä tietoikkunana Itä-Euroopasta ja Venäjästä kiinnostuneille korkeakouluopiskelijoille.

Aleksanteri-instituutin opetusjaksot pureutuvat kiinnostaviin ja ajankohtaisiin teemoihin. Euroopan tutkimus sekä Venäjän tutkimus ovat sellaisenaan olemassa, mutta ne harvoin kohtaavat. Moduuli keskittyy ”Väli-Euroopan” alueeseen, jolla on vahva poliittinen ja historiallinen kulttuuri, jota on moduulin työryhmän mukaan ongelmallista ymmärtää pelkän EU-tutkimuksen kautta.

”Suunnittelemamme moduuli pyrkii löytämään uusia raikkaita näkökulmia, tarkastelemaan Venäjän ja lännen välimaastoa sekä uudistamaan vanhoja pölyttyneitä käsityksiä”, kertoo moduulin perustaja, vanhempi tutkija ja dosentti Katalin Miklóssy. ”Ajankohtainen ja hyvin esitetty konsepti sai heti kannatusta”.

Monipuolista oppimista

Moduulin viisitoistahenkinen tiimi on panostanut laadukkaaseen opetukseen. ”Kursseilla käytetään opetuksessa luentotehtäviä ja keskustelevia työpajoja. Vierailevat luennoitsijat tuovat omia näkökulmiaan yhtenäisen teeman ympärille”, avaa työryhmän jäsen, tohtorikoulutettava Emma Hakala.

Vaihtelevat opetusmetodit ja erilaiset luennoitsijat ovat opiskelijoille mieluisia. Rentomieliset väittelyt ja opettajan mukana olo osana opetusryhmää ovat olleet tärkeässä roolissa mielekkään oppimisympäristön luomisessa ja monet opiskelijoista osallistuvat yhden kurssin käytyään myös muille kursseille.

Ajankohtainen,englanniksi järjestetty opintojakso onkin houkutellut erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita. ”Halusimme luoda sellaista kattavaa sisältöä uusilla metodeilla, joka lähtiessään maailmalle kansainvälisten opiskelijoiden mukana levittäisi tietoa siitä miten laadukasta tietoa ja taitoa meillä Helsingin yliopistossa on”, kertoo Miklóssy.

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus.

Entistä enemmän tietoutta jatkossa

Hakalan mukaan tämä Jean Monnet -hanke on antanut Aleksanteri-instituutille hyvät lähtökohdat profiloitua ainutlaatuisena Itä-Euroopan tutkimuksen yksikkönä Suomessa. Komission myöntämä rahoitus on myös toiminut oivallisena pesämunana projektille.

”Suunniteltu rahoitus (30 000 euroa) on määrällisesti kuitenkin pieni summa kolmen vuoden ajalle. Tavoitteenamme oli yhteistyön ja luovien keinojen avulla järjestää enemmän kuin vaaditut kolme opetusjaksoa kolmen vuoden aikana yhteistyöluentojen, seminaarien, yleisölle tarkoittelujen tietoiskujen, videoluentojen sekä median kautta. Näin olemme saaneet pienellä rahalla tulokseksi jotain suurempaa”, sanoo Miklóssy.

”Projektin aikana olemme tuottaneet myös julkaisuja sekä oppimateriaaleja esimerkiksi lukioihin. Tavoitteena on levittää tietoutta aiheesta myös tulevaisuudessa.”

Teksti: Annastiina Heiskanen