Nuorisoalan kansainväliset koulutukset kehittävät nuorisotyötä ja nuorten parissa toimivien työtaitoja. Nuorisotyöntekijänä pääset keskustelemaan Euroopan laajuisesti nuorisotyön haasteista ja pohtimaan organisaationne toimintamenetelmiä. Saat koulututuksista motivaatiota työhösi ja inspiraatiota uudenlaiseen toimintaan.
Kuvituskuva post-it työskentelystä
Pöydällä on lappuja, joihin osallistujat ovat kirjoittaneet omia ideoitaan

Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidarisuusjoukkojen rahoittamat kansainväliset koulutukset liittyvät aina nuorisotyöhön tai kansalaistoimintaan. Koulutusten luonne ja toteuttamistapa riippuu käsiteltävästä sisällöstä ja toiminnan tavoitteesta. Koulutus voi olla myös seminaari, konferenssi tai vaikkapa hankekumppanin hakuun liittyvä tilaisuus. 

Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden organisaatioiden ja nuorisotyöntekijöiden kanssa sekä yhteisen toiminnan aloittamiseen. Koulutukset motivoivat osallistuvia nuorisotyöntekijöitä omassa työssään ja tuovat uusia tuulia organisaatioiden toimintamalleihin.