Kansainvälisissä koulutuksessa voit kasvattaa työtaitojasi, tuoda uusia ideoita organisaation toimintaan tai oppia hanketaitoja toimiaksesi EU:n nuoriso-ohjelmissa.
Kuvituskuva post-it työskentelystä
Pöydällä on lappuja, joihin osallistujat ovat kirjoittaneet omia ideoitaan

Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidarisuusjoukkojen rahoittamat kansainväliset koulutukset liittyvät nuorisotyöhön tai kansalaistoimintaan. Koulutusten luonne ja toteuttamistapa riippuu käsiteltävästä sisällöstä ja toiminnan tavoitteesta.

Kansainvälisissä tapahtumissa voit verkottua muiden organisaatioiden ja työntekijöiden kanssa. Voit ideoida tulevaa yhteistä toimintaa tai tutustua muiden maiden käytäntöihin. Koulutusmatkan jälkeen näet oman työsi uudesta näkökulmasta ja motivoidut kokeilemaan uusia asioita.