Kansainvälisissä koulutuksissa voit kasvattaa ammatillista osaamistasi, saada uusia ideoita organisaation toimintaan ja oppia hanketaitoja EU:n nuoriso-ohjelmia varten. Samalla verkostoidut muiden organisaatioiden ja toimijoiden kanssa kansainvälisesti. Koulutukset ovat nuorisoalan ammattilaisten luomia laadukkaita ja maksuttomia kokonaisuuksia.

Voit toimia nuorten tai EU:n nuoriso-ohjelmien parissa työntekijänä tai vapaaehtoisena osallistuaksesi koulutuksiin.

Aikuisia seminaarissa.

Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoittamat kansainväliset koulutukset liittyvät nuorisotyöhön tai kansalaistoimintaan. Koulutusten toteuttamistapa riippuu käsiteltävästä sisällöstä ja toiminnan tavoitteista.

Siirry selailemaan koulutuksia European Training Calenderiin englanniksi