Kansainvälisten kokemusten avulla voit kasvattaa ammattitaitoasi. Niiden avulla voit päästä kosketuksiin oman alan erilaisiin näkökulmiin, osaamiseen ja käytäntöihin. Voit kehittää viestintä-, kieli- ja ongelmanratkaisutaitoja, kulttuurienvälistä osaamista ja tutkimusosaamista tai muita taitoja, esimerkiksi digiosaamista. Kansainväliset kokemukset tuovat myös verkostoja ja kollegoita yli rajojen. Kansainvälistymiskokemusta voit hankkia niin kotimaassa kuin lähtemällä ulkomaille.
Ohjaajien kv-mahdollisuudet kuvake Euroguidance pääsivulle

Tälle sivulle on koottu kansainvälistymisen mahdollisuuksia ammattilaisille. Moniin niistä tarvitset taustaorganisaation hakijaksi. Organisaatioille on olemassa monenlaisia kansainvälistymisen palveluita, kuten tietoa, ohjelmia ja avustuksia. Useisiin verkostoihin, koulutuksiin ja seminaareihin voit osallistua myös ilman taustaorganisaatiota. 

Ohjausalan kansainväliset foorumit ja verkostot

Ohjauksen parissa toimii kansainvälisesti lukuisia järjestöjä, verkostoja ja muita toimijoita, joiden kautta voit verkostoitua, kouluttautua ja seurata alan kansainvälisiä uutisia. Kaikille ohjausalan ammattilaisille yhteiset kansainväliset foorumit tarjoavat tietoa ohjausalan ajankohtaisista tapahtumista. 

Euroguidance-verkosto

Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjauksen ammattilaisia koulutuksen ja työelämän kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkosivuilta löydät työkaluja ohjauksen tueksi, ajankohtaisia uutisia sekä tietoa eri maiden ohjausjärjestelmistä.

euroguidance.eu

International Association for Educational and Vocational Guidance 

Kansainvälinen ohjausalan järjestö IAEVG järjestää suurimman ohjausalan konferenssin vuosittain. Järjestö edistää parhaita käytänteitä, jotta ohjaus ja neuvonta olisivat kaikkien saatavilla. 

IAEVG - Welcome

Muita ohjausalan ja koulutuksen kansainvälisiä verkostoja:

Ohjausalan kansainvälisiä verkostoja
Koulutuksen kansainväliset verkostot ja foorumit

Erasmus+ liikkuvuushankkeet, seminaarit ja koulutukset

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa koulutuksen, nuorison ja urheilun parissa työskenteleville ammattilaisille mahdollisuuden ammatilliselle kehittymiselle. Hankkeissa ja niihin sisältyvillä ulkomaanjaksoilla henkilöstö voi kehittää omaa osaamistaan esimerkiksi osallistumalla job shadowing -jaksolle, opintovierailulle tai täydennyskoulutukseen sekä vahvistaa oman organisaationsa kansainvälisiä verkostoja. Rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta.

Erasmus+ -ohjelman puitteissa järjestetään eri Euroopan maissa seminaareja ja koulutuksia, joihin voivat hakea koulutuksen kentällä toimivien organisaatioiden edustajat. Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja hankeideoiden kehittämiseen. Nuorisoalan toimijoille on omat kansainväliset koulutuksensa. 

Nuorten tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluissa työskentelevät

Jos työskentelet nuorten tieto- ja neuvontatyössä tai esimerkiksi Ohjaamossa, voit osallistua nuorisoalan liikkuvuushankkeisiin. 

Erasmus+ nuorisoalalle Youth | Opetushallitus (oph.fi)

Kun haluat osallistua kansainväliseen toimintaan, mutta et ole kiinnostunut rakentamaan hanketta sen ympärille, voit olla kiinnostunut nuorisoalan kansainvälisistä koulutuksista. Eri Euroopan maissa pidettäviin koulutuksiin järjestetään avoimia hakuja ympäri vuoden. 

Kansainväliset koulutukset nuorisoalan toimijoille | Opetushallitus (oph.fi)

European Training Calendar listaa erilaisia avoimia koulutuksia.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

Tietoa ajankohtaisista koulutuksista saat myös tilaamalla Opetushallituksen nuoriso-ohjelmien uutiskirjeen. 

EU:n nuoriso-ohjelmat 360° -uutiskirje

Eurodesk on eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto, joka tuottaa tietoa nuorten kansainvälisistä mahdollisuuksista nuorten vapaa-ajalla. Eurodesk tarjoaa tietoa, neuvontaa, koulutusta ja työkaluja  nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimiville ammattilaisille. 

https://eurodesk.eu/ 

European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) on nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö. ERYICA tukee ja edistää toiminnallaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita jäsenmaissaan ja pyrkii vaikuttamaan laajemminkin työmuodon tunnistamiseen ja tunnustamiseen eri maissa.

ERYICA - The European Youth Information and Counselling Agency

Yleissivistävässä koulutuksessa työskentelevät

Mitä on Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle? | Opetushallitus (oph.fi)

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset seminaarit ja koulutukset formaalin koulutuksen kentän ammattilaisille

eTwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verkkotyökalu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja henkilökunnalle. eTwinningistä löydät helposti kollegoita yhteistyöprojekteihin, joissa keskeistä on lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen. eTwinningissä voit tehdä verkoston kautta kansainvälisiä projekteja, joihin ei sisälly minkäänlaisia maksuja, hakemuksia tai raportointivelvoitteita. Opettajana tai koulun henkilökunnan jäsenenä liityt mukaan ja päätät itse mitä teet ja milloin.

eTwinning | Opetushallitus (oph.fi)

Yleissivistävässä koulutuksessa työskentelevänä ohjausalan ammattilaisena voit löytää kansainvälisen yhteisön European School Education Platformista, kansainvälisestä verkkofoorumista. Foorumilta löydät muun muassa verkkokursseja, tutkimuksia ja materiaaleja oman työn tueksi.

| ESEP (europa.eu)

European Training Foundation, Euroopan koulutussäätiö (ETF) on Euroopan unionin erillisvirasto. Se tukee EU:n naapurimaita uudistamaan koulutus- ja työmarkkinajärjestelmiään.
https://www.etf.europa.eu/en

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle? | Opetushallitus (oph.fi)

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen 

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset seminaarit ja koulutukset formaalin koulutuksen kentän ammattilaisille

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisissä verkostoissa voit verkostoitua, kouluttautua ja seurata alan kansainvälisiä uutisia.

European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) on Euroopan ammatillisten oppilaitosten yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on tukea teknistä ja ammatillista koulutusta kansainvälisen yhteistyön avulla.

https://www.efvet.org/

CEDEFOP on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Sen tehtävänä on tukea Euroopan ammatilliseen koulutukseen liittyvän politiikan kehittämistä ja osallistua sen toteutukseen.

https://www.cedefop.europa.eu/en

ReferNet (European network of reference and expertise) on EU-jäsenmaiden ammatillisen koulutuksen verkosto.

https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet

Korkeakouluissa työskentelevät

Mikä on Erasmus+ -ohjelma korkeakoulutukselle 2021 - 2027? (oph.fi)

Korkeakoulutuksen eurooppalainen liikkuvuus 2021-2027 - yleistietoa | Opetushallitus

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset seminaarit ja koulutukset formaalin koulutuksen kentän ammattilaisille

Nordplus Korkeakoulutus tukee korkeakoulujen opettajien ja opiskelijoiden pohjoismaista ja baltialaista liikkuvuutta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Nordplus Korkeakoulutus | Opetushallitus (oph.fi)

Korkeakouluilla on yleensä omia kansainvälisiä hankkeita, kumppanuuksia ja yhteistyötä, jotka mahdollistavat esimerkiksi henkilöstövaihdon ja verkostoitumisen. Selvitä, millaisessa kansainvälisessä toiminnassa sinun organisaatiosi on mukana ja miten voisit hyödyntää sitä oman työsi kehittämiseen.  

Aikuiskoulutuksessa työskentelevät

Mitä on Erasmus+ aikuiskoulutukselle? | Opetushallitus (oph.fi)

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset seminaarit ja koulutukset formaalin koulutuksen kentän ammattilaisille

Nordplus Aikuiskoulutus tukee aikuiskoulutuksen parissa toimivan henkilöstön pohjoismaista ja baltialaista liikkuvuutta sekä kansainvälistä yhteistyötä.  

Nordplus Aikuiskoulutus | Opetushallitus (oph.fi)

Aikuiskoulutuksen parissa työskentelevänä ohjausalan ammattilaisena voit löytää kansainvälisen yhteisön EPALE:sta. Aikuiskoulutuksen eurooppalainen verkkofoorumilta löydät muun muassa maksuttomia verkkokursseja, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia sekä voit jakaa ideoita ja kokemuksia muiden aikuiskoulutuksen parissa työskentelevien kanssa.

EPALE | Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi (europa.eu)