Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity Building in Higher Education) tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. 
Oppilas liitutaululla

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat monenvälisiä korkeakoulutuksen kehittämishankkeita Erasmus+ -ohjelmamaiden ja yli 150 kumppanimaan väillä.

Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on parantaa kumppanimaiden korkeakoulujen hallintoa, johtamista ja innovointivalmiuksia, edistää kansainvälistymistä ja modernisoida koulutusjärjestelmiä. Samalla hankkeet edistävät myös alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä.

Kapasiteetinvahvistamishankkeissa suomalaiskorkeakoulut voivat yhteistyön, oman asiantuntijuutensa ja hyvien käytäntöjen vaihdon kautta olla mukana tukemassa kumppanimaiden korkeakoulutuksen kehittämistä. Korkeakoulut voivat olla mukana

  • parantamassa kumppanimaiden korkeakoulutuksen laatua ja sen vastaavuutta työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeiden kanssa
  • kehittämässä uusia ja innovatiivisia koulutusohjelmia
  • kehittämässä korkeakoulujen johtamis- ja hallintojärjestelmiä ja niiden kansainvälisyyttä
  • ja tukemassa viranomaisia koulutuspolitiikan uudistamisessa.