Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity Building in Higher Education) tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. 
Oppilas liitutaululla

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat monenvälisiä korkeakoulutuksen kehittämishankkeita Erasmus+ -ohjelmamaiden ja yli 150 Erasmus+ -ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden välillä.

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeiden toimintojen ja tulosten on hyödytettävä kumppanimaiden korkeakouluja ja korkeakoulutuksen järjestelmiä.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat korkeakoulutuksen relevanssia, laatua, nykyaikaistamista ja reagointikykyä esimerkiksi talouden globalisaatioon ja kasvavaan eriarvoistumiseen. Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on parantaa kumppanimaiden korkeakoulujen hallintoa, johtamista ja innovointivalmiuksia, edistää kansainvälistymistä ja modernisoida koulutusjärjestelmiä. Samalla hankkeet edistävät myös alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä.

Toiminto edistää myös Euroopan komission yleisiä painopisteitä kuten vihreää kehitystä, digitalisaatiota, kestävää kasvua, rauhaa ja turvallisuutta.  

Kapasiteetinvahvistamishankkeissa suomalaiskorkeakoulut voivat yhteistyön, oman asiantuntijuutensa ja hyvien käytäntöjen vaihdon kautta olla mukana tukemassa kumppanimaiden korkeakoulutuksen kehittämistä.

Kapasiteetinvahvistamishankkeissa korkeakoulut voivat olla mukana

  • parantamassa kumppanimaiden korkeakoulutuksen laatua ja sen vastaavuutta työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeiden kanssa
  • kehittämässä uusia ja innovatiivisia koulutusohjelmia ja parantamassa tätä kautta opiskelijoiden osaamista, taitoja ja työllistymismahdollisuuksia
  • edistämässä osallistavaa koulutusta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja kansalaistaitojen edistämistä
  • parantamassa korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden opetus- ja arviointimekanismeja, laadunvarmistusta, johtamista, hallintoa, osallisuutta, innovointia, tietopohjaa, digitaalisia ja yrittäjyysvalmiuksia sekä korkeakoulujen kansainvälistymistä
  • tukemassa viranomaisia koulutuspolitiikan uudistamisessa
  • parantamassa opettajien koulutusta ja jatkuvaa ammatillista kehitystä
  •  edistämässä korkeakoulujen yhteistyötä, valmiuksien kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa
  • ja edistämässä yhteistyötä maailman eri alueiden välillä