Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity Building in the field of Vocational Education and Training) kehittävät ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillista koulutusta.

Mihin voi saada tukea?

Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa ammatillisen koulutuksen kykyä vastata työelämän tarpeisiin, parantaa henkilöstön osaamista, oppilaitosten johtamista ja laadunhallintaa sekä edistää kansainvälistymistä.

Hankkeiden tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista teemoista:

  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • Laadunhallinta
  • Opettajien/kouluttajien osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus
  • Avaintaidot, mukaan lukien yrittäjyys
  • Osaamisen kehittäminen tulevaisuuden aloille
  • Digitaalisen ja vihreän siirtymän edellyttämän osaamisen kehittäminen
  • Muu haun tavoitteita vastaava aihealue

Toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Hankkeiden avustus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 400 000 euroa.

Hankkeiden kesto on 1, 2 tai 3 vuotta.

Kuka voi osallistua?

Hankkeeseen voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot.

Hankkeeseen tulee osallistua vähintään neljä organisaatiota vähintään kolmesta maasta. Partneriorganisaatioista vähintään kahden tulee olla yhdestä ohjelman ulkopuolisesta maasta (third countries not associated to the Programme). Vaatimukset partneriryhmän kokoonpanosta on kuvattu tarkemmin ohjelmaoppaassa.

Eligible third countries (katso maaluettelo ohjelmaoppaasta):
• Western Balkans (Region 1)
• Neighbourhood East (Region 2) (paitsi Valko-Venäjä)
• South Mediterranean countries (Region 3)
• Russian Federation (Region 4)
• Sub Saharan Africa (Region 9)
• Latin America (Region 10)
• Caribbean (Region 11)

Käytettävissä olevat määrärahat on jaettu eri alueiden kesken 12 määrärahakokonaisuuteen, ja eri alueiden saamien määrärahakokonaisuuksien suuruus vaihtelee. Lisätietoja kussakin määrärahakokonaisuudessa käytettävissä olevista määristä julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Kapasiteetinvahvistamishankkeille määritellyt maantieteelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Amerikka ja Karibian alue: Etusijalle asetetaan (alueelliset hankkeet eli) hankkeet, joissa on mukana useampi kuin yksi tukikelpoinen ohjelmaan assosioitumaton kolmas maa tai alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa toteutettavat hankkeet.
  • Saharan eteläpuolinen Afrikka: Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat - erityistä huomiota kiinnitetään myös muuttoliikkeen kannalta ensisijaisiin maihin. Yksikään maa ei saa yli 8 prosenttia alueelle myönnetystä rahoituksesta.
  • Länsi Balkan: Etusijalle asetetaan oppijoiden liikkuvuus.

Hakulomakkeet ja -ohjeet

Seuraava hakuaika päättyy 31.3.2022.

Hakulomakkeet- ja ohjeet julkaistaan Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tukea hakijoille

Innovaatioyhteenliittymien toimintoa hallinnoi Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA, joka tarjoaa myös hakuneuvontaa. Opetushallitus tiedottaa toiminnosta Suomessa.

Katso hakukierroksen infotilaisuudet Palvelumme Erasmus+ ammatillisen koulutuksen hakijoille -sivulta.