Voidakseen osallistua Erasmus+ -ohjelmaan (2014–2020) korkeakoulun on haettava Erasmus-peruskirjaa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), jonka myöntää Euroopan komissio.

Peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu Erasmus+ -ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin. Hakulomakkeeseen sisältyvä Erasmus Policy Statement (EPS) on korkeakoulun Erasmus+ -toimintojen strateginen suunnitelma. Siinä kuvataan muun muassa miten

  • korkeakoulussa hallinnoidaan Erasmus+ -toimintoja
  • ja varmistetaan Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan liikkuvuuden ja hankkeiden korkea laatu. 

Mikäli korkeakoulun Erasmus Policy Statement on vanhentunut, sen voi päivittää milloin tahansa. Korkeakoulu julkaisee uuden EPS:n kotisivuillaan ja ilmoittaa päivityksestä Opetushallitukseen (erasmus@oph.fi).