Erasmus+ -ohjelman eurooppalainen liikkuvuus (KA131) tukee korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan fyysisiä ja monimuotoisia ulkomaanjaksoja sekä monimuotoisia intensiivikursseja Euroopassa sijaitsevissa ohjelmamaissa ja rajoitetusti myös kumppanimaissa ympäri maailmaa.
Pile of study books in the foreground and some students sitting at the background

Ulkomaanjaksojen aikana osallistujat pääsevät kosketuksiin oman alansa erilaisten näkökantojen, osaamisen, opetus- ja tutkimusmetodien ja käytännön kanssa. Vaihdon aikana he voivat kehittää viestintä-, kieli- ja ongelmanratkaisutaitojaan, kulttuurienvälistä osaamista ja tutkimusosaamista sekä muita taitojaan, kuten esimerkiksi digiosaamista. Ulkomaanjaksot voivat myös myötävaikuttaa osallistujien henkilökohtaiseen kehitykseen, kuten itsetuntoon ja uusiin tilanteisiin sopeutumiseen.