Korkeakoulujen Erasmus+ -liikkuvuustoiminnosta voi hakea myös globaalin liikkuvuuden rahoitusta eli saapuvia ja lähteviä liikkuvuusjaksoja Suomen ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välillä.

Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

KA171 Globaalin liikkuvuuden tuki kattaa apurahat opiskeluun, harjoitteluun, opettamiseen ja kouluttautumiseen sekä korkeakoululle myönnettävän tuen liikkuvuuden järjestämistä ja tukemista varten. Ohjelma kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat ja tutkintotasot.

Globaali liikkuvuus rahoitetaan EU:n ulkosuhderahoituksesta. Rahoitus on sidottu eri rahoitusinstrumenttien kattamiin maantieteellisiin alueisiin ja eri alueiden kanssa tehtävää liikkuvuusyhteistyötä koskevat osin erilaiset säännöt. Globaalin liikkuvuuden yksilöapurahat ovat korkeampia kuin Euroopan sisäisen liikkuvuuden apurahat, mutta muuten vaihtojärjestelyt noudattavat pääosin samoja periaatteita kuin Euroopan sisäisissä vaihdoissa.