Korkeakoulujen Erasmus+ -liikkuvuustoiminnosta voi hakea myös globaalin liikkuvuuden rahoitusta eli saapuvia ja lähteviä liikkuvuusjaksoja Suomen ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välillä.

Tämän sivun ohjeet koskevat ohjelmakautta 2014 - 2020, joten sivua voi käyttää vain taustatietona. Uusi hakuohjesivu globaalille liikkuvuudelle julkaistaan, kun uusi ohjelmakausi vuosille 2021 - 2027 julkaistaan.
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

Globaalin liikkuvuuden tuki kattaa apurahat opiskeluun, harjoitteluun, opettamiseen ja kouluttautumiseen sekä korkeakoululle myönnettävän tuen liikkuvuuden järjestämistä ja tukemista varten. Ohjelma kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat ja tutkintotasot.

Globaali liikkuvuus rahoitetaan EU:n ulkosuhderahoituksesta. Rahoitus on sidottu eri rahoitusinstrumenttien kattamiin maantieteellisiin alueisiin ja eri alueiden kanssa tehtävää liikkuvuusyhteistyötä koskevat osin erilaiset säännöt. Globaalin liikkuvuuden yksilöapurahat ovat korkeampia kuin Euroopan sisäisen liikkuvuuden apurahat, mutta muuten vaihtojärjestelyt noudattavat pääosin samoja periaatteita kuin Euroopan sisäisissä vaihdoissa.