Erasmus+ -liikkuvuutta voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat liikkuvuuskonsortiot eli yhteenliittymät. Akkreditoinnin saaneet konsortiot voivat hakea tukea korkeakoulujen eurooppalaiseen liikkuvuuteen ja globaaliin liikkuvuuteen samoin ehdoin kuin korkeakoulut.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat ohjelmakautta 2014 - 2020, joten sivua voi käyttää ainoastaan taustatietona. Uusi hakuohjesivu liikkuvuuteen julkaistaan, kun uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027 julkaistaan.

Liikkuvuuskonsortio on toimijoiden yhteenliittymä eli järjestynyt ryhmittymä, joka on perustettu liikkuvuuden järjestämistä varten.

Konsortio on kansallinen eli sen kaikkien jäsenorganisaatioiden on toimittava samassa maassa. Konsortion vähimmäiskoko on kolme organisaatiota, joista vähintään kahden on oltava korkeakouluja. Lisäksi konsortion jäsenenä voi olla yrityksiä tai muita yksityisiä tai julkisia työelämän tai koulutusalan organisaatioita. Konsortio voi toteuttaa kaikkia liikkuvuusmuotoja eli opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoja tai vain joitakin näistä.

Akkreditointi on menettely, jolla Opetushallitus toteaa liikkuvuuskonsortion hakukelpoisuuden. Akkreditointi antaa konsortiolle oikeuden hakea Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta.