Onnistu Erasmus+ koulujen välisten yhteistyöhankkeiden hallinnoinnissa ohjeiden ja tärkeimpien lomakkeiden avulla.
Käsiä, jotka pelaavat korttia pöydän ääressä.