Laatumerkillä varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa mukana olevat organisaatiot eri maissa ovat tietoisia ohjelman tavoitteista, periaatteista ja laatuvaatimuksista sekä sitoutuvat noudattamaan niitä.
Euroopan solidaarisuusjoukot, rakentamista

Laatumerkki (Quality Label) on organisaatiosi pääsylippu Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan. Laatumerkki vaaditaan kaikilta organisaatioilta, jotka osallistuvat vapaaehtoispalvelun tai harjoittelun ja työn hankkeisiin. Laatumerkki takaa, että vapaaehtoispalvelu, harjoittelu ja työ Euroopan solidaarisuusjoukoissa on nuorille turvallista ja että toiminnassa noudatetaan ohjelman vaatimuksia.

Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluun hyväksytään poikkeuksellisesti myös organisaatiot, joilla on voimassa oleva akkreditointi Erasmus+ -ohjelman vapaaehtoispalveluun.

Solidaarisuusprojektin toteuttamiseen ei tarvita laatumerkkiä.

Tarkan kuvauksen laatumerkkiin liittyvistä säännöistä sekä organisaatioiden vastuista ja velvollisuuksista ohjelmassa löydät Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman oppaasta.

Laatumerkki myönnetään koko ohjelmakaudeksi (2018–2020).

Vasta laatumerkin saatuaan organisaatiosi voi:

  • ottaa yhteyttä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ilmoittautuneisiin nuoriin
  • ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa
  • hakea näihin toimintoihin hanketukea.