Laatumerkillä varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa mukana olevat organisaatiot eri maissa ovat tietoisia ohjelman tavoitteista, periaatteista ja laatuvaatimuksista sekä sitoutuvat noudattamaan niitä.
Young adults doing woodwork

Laatumerkki (Quality Label) on organisaatiosi pääsylippu Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan. Laatumerkki vaaditaan kaikilta organisaatioilta, jotka osallistuvat vapaaehtoispalveluun. Laatumerkki takaa, että vapaaehtoispalvelu on nuorille turvallista ja että toiminnassa noudatetaan ohjelman vaatimuksia.

Solidaarisuusprojektin toteuttamiseen ei tarvita laatumerkkiä.

Tarkan kuvauksen laatumerkkiin liittyvistä säännöistä sekä organisaatioiden vastuista ja velvollisuuksista ohjelmassa löydät Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman oppaasta.

Laatumerkki myönnetään koko ohjelmakaudeksi (2021-2027).