Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden hakuaika on kerran vuodessa. Hakijaorganisaatio voi jättää vain yhden hakemuksen ammatillisen koulutuksen liikkuvuustoimintoon kullakin hakukierroksella. Organisaatio voi kuitenkin lisäksi toimia koordinaattorina tai partnerina yhdessä tai useammassa verkostossa.