Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa 121 miljoonalla eurolla kulttuurin ja luovien alojen lainatakausvälinettä (Cultural and Creative Sector Guarantee Facility) Euroopan investointirahaston (European Investment Fund, EIF) kautta. Tavoitteena on, että kulttuurin, av-alan ja muiden luovien alojen toimijoiden mahdollisuudet saada lainarahoitusta toimintaansa paranevat.

Lainatakausvälineen myötä näiden alojen toimijoille myönnetään pankkilainoja arviolta yli 600 milj. euron arvosta kuluvalla EU-ohjelmakaudella.