Nykyisten Euroopan Unionin ohjelmien 7-vuotinen ohjelmakausi päättyy 2020 lopussa. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi EU-ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun.
Nuoli kadulla osoittaa eteenpäin

Ohjelmakauden vaihdos merkitsee muutoksia myös EU:n kulttuurin, audiovisuaalialan ja luovien alojen tukiohjelmaan.