Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä". Akkreditoitavat organisaatiot ja verkostot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Ohjelmakaudella 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat erityisesti inkluusio, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus. Akkreditoidut organisaatiot sitoutuvat myös näihin ohjelman perusperiaatteisiin. 

Korkeakoulutuksessa akkreditointi eli liikkuvuusperuskirjan haku on ollut käytössä jo pitkään, ja ammatillisen koulutuksen sektorilla vuodesta 2014 lähtien. Vuodesta 2021 lähtien akkreditointi on käytössä myös yleissivistävässä koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä nuorisoalalla.