Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kannustetaan urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Suomessa Erasmus+ -ohjelmasta vastaa kansallinen toimisto, joka sijaitsee Opetushallituksessa.