Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa, Baltiassa ja itsehallintoalueilla.

Nordplus-ohjelmat mahdollistavat monenlaista kehittämistoimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.  

Ohjelmia on 5

 • Nordplus Junior
 • Nordplus Korkeakoulutus
 • Nordplus Aikuiskoulutus
 • Nordplus Horisontal
 • Nordplus Pohjolan kielet

Vuosittain noin 10 000 asiantuntijaa, opettajaa ja oppijaa osallistuu ohjelmien hankkeisiin. 

Yleiset tavoitteet vuosille 2023-2027:

 • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä mukaan lukien varhaiskasvatus, ja luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
 • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
 • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
 • edistää liikkuvuutta koulutustarkoituksessa ja laajentaa virtuaalista yhteistyötä,
 • edistää kaikkien osallistumista alueelliseen koulutusyhteistyöhön, riippumatta taustoista ja voimavaroista, ja kartuttaa uutta tietoa ja osaamista organisaatioiden välisessä yhteistyössä,
 • edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
 • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
 • innostaa kiinnostumaan, oppimaan ja ymmärtämään Pohjoismaiden kieliä, joilla on yhteiskuntaa ylläpitävä asema  (fääri, grönlanti, islanti, norja, saame, suomi, ruotsi, tanska) ja pohjoismaisia viittomakieliä sekä
 • elvyttää kansallisia vähemmistökieliä kulttuurisesta ja inklusiivisesta näkökulmasta.