Kaikkien tuettavien hankkeiden on liityttävä kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteisiin. Etusija annetaan hankkeille, joiden tavoite liittyy myös ohjelman vuotuisiin painopisteisiin.
Kaksi naista hymyilee

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla on kolmenlaisia tavoitteita joiden tulee näkyä hankkeissa.

  • yleiset tavoitteet
  • erityistavoitteet
  • hanketyyppien vuosittaiset painopisteet

Huomaa, että Eurooppalaisten muistiperintöhankkeiden vuosittaiset tavoitteet ja painopistealueet poikkeavat muiden hanketyyppien (Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen) tavoitteista

Katso lisätietoa tavoitteista toimeenpanovirasto EACEA:n verkkosivuilla