Monialainen toimintalinja tarjoaa tukea luovien alojen rajat ylittäville Creative Innovation Lab -hankkeille sekä uutismedialle. Sen kautta tuetaan myös mm. politiikkayhteistyötä, tutkimuksia sekä Luova Eurooppa -yhteyspisteiden toimintaa.

Henkilö seisoo digitaalisen, kaupunkia esittävän taideteoksen edessä kädessään auki oleva puhelin.