Aloita hankkeen suunnittelu hyvissä ajoin varaamalla tarpeeksi aikaa hankkeen ideointia, suunnittelua ja kumppaniryhmän muodostamista varten. Käynnistä sisältöjen suunnittelu yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa ajoissa ja varmista kumppanien sitoutuminen hankkeeseen. Myös Luova Eurooppa -yhteyspiste voi auttaa sopivien kumppaneiden löytämisessä.
Värikäs kaavio: hankeidea, kumppanit, hakuportaali, hakemus. Kaavion vieressä muistiinpanoja tekevä käsi.