Osallistumalla nuorisodialogiin eli nuorten ja päättäjien väliseen vuoropuheluun pystytte tarttumaan EU:n nuorisostrategiaan liittyviin teemoihin. Voitte käsitellä hankkeessanne vaikkapa nuorten hyvinvointia, työllisyyttä tai osallistumista EU:n päätöksentekoon. Nuorisodialogin kautta voitte oppia syvemmin demokratiasta ja tuoda EU-aiheita kansalliseen keskusteluun.
Kuvituskuva, nuoret tekevät ryhmätyötä

Dialogihankkeissa nuoret käyvät keskustelua päättäjien eli poliitikkojen, asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Keskustelujen, lausuntojen, kannanottojen ja suositusten avulla nuoret kertovat päättäjille, mihin suuntaan eurooppalaista nuorisopolitiikkaa tulisi viedä.

Nuorisodialogin toimintamuotoja:

  • kansallinen ja kansainvälinen seminaari, jossa nuoret saavat tietoa, pääsevät osallistumaan aktiivisesti ja vaihtamaan mielipiteitä päättäjien kanssa EU:n nuorisostrategian ja sen dialogijärjestelmän teemoista
  • Euroopan nuorisoviikolla järjestettävä tapahtuma, jossa kerrotaan ja keskustellaan nuorisopolitiikan ajankohtaisista aiheista
  • nuorten kuuleminen (esimerkiksi verkkokuuleminen tai mielipidetutkimus), jossa selvitetään nuorten demokraattiseen osallistumiseen liittyviä tarpeita
  • tapaaminen, seminaari, tiedonlevittämistapahtuma sekä nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, joissa käsitellään nuorten osallistumista demokratian toteutumiseen
  • tapahtuma, jossa nuoret pääsevät simuloimaan demokraattisia instituutioita ja niiden päätöksentekoprosesseja.

Organisaatioiden ja organisaatioverkostojen sääntömääräiset kokoukset tai poliittisluonteiset tapahtumat eivät voi saada tämän toimen tukea.