Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet kehittävät nuorten parissa toimivien ammatillista osaamista. Ne mahdollistavat eurooppalaisen nuorisotyön parhaisiin käytäntöihin tutustumisen sekä suomalaisen nuorisotyön osaamisviennin. Kansainvälisenä yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu hanke palvelee sekä osallistujien että heidän taustaorganisaatioidensa tarpeita.

Nuorisotyöntekijöitä seminaarissa

Myös nuorten parissa toimivat tarvitsevat välillä uusia näkökulmia, vaihtelua, virikkeitä ja kiinnostavia kansainvälisiä kohtaamisia. Ammatillisen osaamisen lisäksi liikkuvuus vahvistaa verkostoja ja auttaa pitämään yllä käytännön kielitaitoa.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke voi olla esimerkiksi kansainvälinen seminaari, koulutus, opintovierailu tai kumppanuuden rakentamista.

Hyvä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke:

  • perustuu kaikkien osallistuvien organisaatioiden tunnistamaan, organisaatioiden työstä kumpuavaan tarpeeseen
  • suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä kumppanien välisessä yhteistyössä
  • vaikuttaa suoraan arjessa tehtävään nuorisotyöhön parantaen yksittäisten osallistujien kompetensseja ja sitä kautta nuorisotyön laatua hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa
  • on johdonmukainen kokonaisuus, jonka eri vaiheet suunnittelusta tulosten levittämiseen on suunniteltu riittävän pitkälle
  • pohjautuu monipuolisiin oppimismenetelmiin kuten hyvien käytäntöjen jakamiseen, keskusteluun, käytännön harjoitteisiin ja toiminnallisuuteen
  • auttaa purkamaan kokemusta ja tunnistamaan oppimista ja oivalluksia esimerkiksi Youthpassia hyödyntämällä
  • arvioi ja mittaa tuloksia ja vaikutuksia
  • viestii tehokkaasti - erityisesti hankkeen tuloksista ja tuotoksista.

Vuonna 2020 hankearvioinnissa painotetaan positiivisesti hankehakemuksia, joissa keskitytään seuraaviin teemoihin: marginalisoidut nuoret, moninaisuuden tukeminen, kulttuurien ja/tai uskontojen välinen dialogi, eurooppalaiset arvot kuten vapaus, suvaitsevaisuus ja ihmisarvo, monilukutaito, kriittinen ajattelu, nuorten aloitteellisuuden tukeminen, digitaalinen nuorisotyö ja väkivaltaisen radikalisoituminen ehkäisy.