Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet kehittävät nuorten parissa toimivien ammatillista osaamista. Ne mahdollistavat eurooppalaisen nuorisotyön parhaisiin käytäntöihin tutustumisen sekä suomalaisen nuorisotyön osaamisviennin. Kansainvälisenä yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu hanke palvelee sekä osallistujien että heidän taustaorganisaatioidensa tarpeita.

Kolme henkilöä keskustelee kannettavan tietokoneen äärellä junassa.

Myös nuorten parissa toimivat tarvitsevat välillä uusia näkökulmia, vaihtelua, virikkeitä ja kiinnostavia kansainvälisiä kohtaamisia. Ammatillisen osaamisen lisäksi liikkuvuus vahvistaa verkostoja ja auttaa pitämään yllä käytännön kielitaitoa.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke voi olla esimerkiksi kansainvälinen seminaari, koulutus, opintovierailu tai kumppanuuden rakentamista.

Hyvä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

  • perustuu kaikkien osallistuvien organisaatioiden tunnistamaan, organisaatioiden työstä kumpuavaan tarpeeseen
  • suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja kumppaniorganisaatioiden välisessä yhteistyössä
  • vaikuttaa suoraan arjessa tehtävään nuorisotyöhön parantaen yksittäisten osallistujien kompetensseja ja sitä kautta nuorisotyön laatua hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa
  • on johdonmukainen kokonaisuus, jonka eri vaiheet suunnittelusta tulosten levittämiseen on suunniteltu riittävän pitkälle
  • pohjautuu monipuolisiin oppimismenetelmiin kuten hyvien käytäntöjen jakamiseen, keskusteluun, käytännön harjoitteisiin ja toiminnallisuuteen
  • auttaa purkamaan kokemusta ja tunnistamaan oppimista ja oivalluksia esimerkiksi Youthpassia hyödyntämällä
  • rohkaisee osallistujia reflektoimaan yhteiseurooppalaisia aiheita ja eurooppalaisia arvoja sekä edistää nuorisotyöntekijöiden ymmärrystä ja osaamista moninaisuudesta
  • edistää innovatiivisten menetelmien käyttöä, kuten esim. digitaalisia nuorisotyön menetelmiä, joilla voidaan osaltaan ehkäistä verkossa tapahtuvaa valeuutisointia ja harhatiedotusta
  • arvioi ja mittaa tuloksia ja vaikutuksia
  • viestii tehokkaasti - erityisesti hankkeen tuloksista ja tuotoksista.