Erasmus+ Nuorten osallistumishankkeet tukevat nuorten omannäköistä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Ihmisiä Politiikkabussin edessä.

Vuoden 2024 hakukierroksiin suuntaavat info- ja neuvontatilaisuudet: 

20.12.2023 klo 10.00 Hakuinfo: Nuoret mukaan! Esittelemme nuorten osallistumishankkeet lyhyesti sekä innostavan esimerkin, jonka on toteuttanut SEY Suomen eläinsuojelu

16.1.2024 klo 13.00 Hakuinfo ja neuvonta: Esittelemme nuorten osallistumishankkeen rahoitussäännöt ja toiminnan

 

Nuorten osallistumishankkeessa rohkaisette nuoria tunnistamaan ympärillä olevia vaikutusmahdollisuuksia ja tuette nuoren mahdollisuuksia omannäköiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen yhdessä toisten kanssa.

Osallistumishankkeessa kannustetaan kokeilemaan, testaamaan ja seuramaan uudenlaisia tapoja lisätä osallistumista, kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Hanke voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen.

Hankkeiden kautta nuoret saavat yhteiskunnassa äänensä esille ja voivat vaikuttaa heille merkittäviin asioihin. Samalla hankkeet innostavat vaikuttamaan, lisäävät tietoa EU:sta ja sen arvoista sekä tukevat nuorilähtöistä osallistumista.

Hankkeet ovat koulutuksen ulkopuolista toimintaa, jolla kannustetaan, edistetään ja helpotetaan nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan Euroopassa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla.

Osallistumishankkeiden tavoitteet

  • Rohkaistaan kaikenlaisista taustoista tulevia nuoria tunnistamaan ympärillä olevia vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan nuorten mahdollisuuksia omannäköiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen yhdessä toisten kanssa
  • Lisätään nuorten tietoisuutta eurooppalaisista yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista ja edistetään Euroopan yhdentymisprosessia osallistumalla yhden tai useamman EU:n nuorisotavoitteen saavuttamiseen
  • Kehitetään nuorten digitaitoja ja medialukutaitoa, vahvistetaan erityisesti kriittistä ajattelua ja kyseenalaistamisen taitoja ja valmiuksia osallistua demokraattiseen toimintaan
  • Edistetään nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Mikä 11 nuorisotavoitteesta erityisesti puhuttelee teidän ryhmäänne?

Osallistumishankkeiden toiminnan tulee linkittyä EU:n Nuorisostrategiaan ja siihen liittyviin 11 nuorisotavoitteeseen.

Nuorisostrategia ja nuorisotavoitteet eivät ole sanahelinää, vaan pohjautuvat laajaan kuulemiseen, joka toteutettiin eurooppalaisille nuorille. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, osallisuus, maaseutunuorten mahdollisuudet, mielenterveys ja hyvinvointi, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja Euroopan tulevaisuus ovat yhteisiä kysymyksiä, jotka pohdituttavat eri puolilla Eurooppaa. Ratkaisuja voidaan etsiä myös ylitse sektorien ja hallintorajojen.

 

Hankkeen muoto palvelee tavoitetta

Hankkeilla ei ole tiettyä määriteltyä muotoa, vaan toteutus rakennetaan hankkeen tavoitteisiin ja kumppaniorganisaatioiden tarpeisiin sopivaksi. Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi 

  • tapaaminen, kampanja, esitys, seminaari, tiedonlevittämistapahtuma sekä nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, joissa vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista
  • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen seminaari, jossa nuoret jakavat tietoa, osallistuvat ja vaihtavat päättäjien kanssa ajatuksia valituista EU:n nuorisotavoitteista
  • Euroopan nuorisoviikolla järjestettävä tapahtuma, jossa kerrotaan ja keskustellaan nuorisopolitiikan ajankohtaisista aiheista
  • nuorten kuuleminen (esimerkiksi verkkokuuleminen tai mielipidetutkimus), jossa selvitetään nuorten demokraattiseen osallistumiseen liittyviä tarpeita tai haasteita.

Organisaatioiden ja organisaatioverkostojen sääntömääräiset tai viralliset kokoukset tai erilaiset poliittisluonteiset kokoukset ja tapahtumat eivät voi saada tukea.