Erasmus+ -ohjelma on EU:n ohjelma koulutus-, nuoriso- ja liikunta-alan kansainvälisen yhteistyön tukemiseen ja sen nykyinen ohjelmakausi kestää 2021–2027. Erasmus-ohjelma on kuitenkin jo 35 vuoden ajan tukenut eurooppalaisten korkeakoulujen välistä yhteistyötä, mutta ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.
Kahden ihmisen kädet, papereita ja tablet-tietokone.