Aloita hankkeen suunnittelu hyvissä ajoin varaamalla tarpeeksi aikaa hankkeen ideointia, suunnittelua ja partneriryhmän muodostamista varten. Käynnistä sisältöjen suunnittelu yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa ajoissa ja varmista kumppanien sitoutuminen hankkeeseen.