Aloita hankkeen suunnittelu hyvissä ajoin varaamalla tarpeeksi aikaa hankkeen ideointia, suunnittelua ja partneriryhmän muodostamista varten. Käynnistä sisältöjen suunnittelu yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa ajoissa ja varmista kumppanien sitoutuminen hankkeeseen.

Ilmoittaudu mukaan vuoden 2022 hakuinfoihin. Löydät linkin tämän sivun lopusta.