Vuonna 2016 teimme selvityksen siitä, miten hyvin Erasmus+ -ohjelman tavoitteet toteutuvat koulujen täydennyskoulutushankkeissa, ja miten toiminnan vaikutukset näkyvät kouluyhteisössä. Loppuvuodesta 2019 jukaisemme samasta kohderyhmästä tehdyn uuden vaikuttavuusselvityksen siitä, kuinka koulutuksiin osallistuminen näkyy muutama vuosi hankkeen päättymisen jälkeen.
Miten opettajan kansainvälinen täydennyskoulutus vaikuttaa kouluyhteisöön