Kansainvälisessä selvityshankkeessa kartoitettiin sitä, miten Erasmus+ -ohjelman tavoitteet toteutuvat yleissivistävän koulutuksen täydennyskoulutushankkeissa sekä sitä, miten hanketoiminnan vaikutukset näkyvät. Selvityksen jatkovaiheessa tarkasteltiin vaikutusten pysyvyyttä.
Miten opettajan kansainvälinen täydennyskoulutus vaikuttaa pysyvästi kouluyhteisöön?