Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmiin osallistuminen halutaan mahdollistaa yhä useammalle yksilölle ja laajemmille kohderyhmille. Molemmissa ohjelmissa helpotetaan ohjelmaan osallistumista, jotta uudet toimijat, pienet organisaatiot ja henkilöt, jotka eivät muuten osallistuisi, voivat hyötyä ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Ohjelmiin on lisätty muun muassa paikallisia nuorisoalan toimintoja, lyhytkestoisia liikkuvuusjaksoja sekä pienimuotoisia kumppanuushankkeita, jotka mahdollistavat matalan kynnyksen osallistumisen.  
Kuvituskuva osallistavasta toiminnasta

Ohjelmissa on tarjolla lisärahoitusta (osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut) henkilöille, jotka tarvitsevat lisätukea osallistumiseensa. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi

  • sairauden, vamman tai oppimisvaikeuden aiheuttamiin erityistarpeisiin kuten avustajaan, tukihenkilöön, esteettömään asumiseen tai erityisohjelmistoihin
  • valmistelevaan vierailuun, jossa osallistuja tutustuu tulevaan kohteeseen etukäteen lähettävän organisaation edustajan kanssa
  • taloudellisista, kulttuurisista, maantieteellisistä tai sosiaalisista syistä johtuviin erityistarpeisiin 

Rahoitussäännöt vaihtelevat toimintokohtaisesti. Tutustu eri toimintojen rahoitussääntöihin ohjelmaoppaassa. 

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa kannustetaan myös huomioimaan erilaiset kohderyhmät hankkeen sisällöissä ja kaikessa hankkeen toiminnassa mahdollisimman osallistavalla tavalla.