Tässä vaiheessa osallistujat työskentelevät julisteiden parissa. Tavoitteena on perehdyttää heitä EU:n nuorisostrategian 11 nuorten arvoon.
Juliste 2

Valmistelut

 • Ripustakaa kokonaisuuteen kuuluvat julisteet näyttelyksi.
 • Jos näyttelyn rakentaminen ei onnistu, varaudu heijastamaan julisteet kaikkien nähtäviksi.

Tavoite

 • Luodaan katsaus EU:n nuorisostrategian 11 nuorten arvoon.
 • Hahmotetaan nuorisostrategiakokonaisuutta yleisellä tasolla.
 • Orientoidutaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.
 • Tutustutaan, jos osallistujat eivät tunne toisiaan entuudestaan.
 • Herätellään uteliaisuutta.

Työskentely ja tehtävä (10-15 minuuttia)

 1. Pyydä osallistujia kiertämään näyttelyssä ja tutustumaan julisteisiin. He saavat lisää tietoa julisteissa esitellyistä arvoista ja strategiasta nuorten arvoja kuvaavasta liitteestä.
 2. Tutustumisen jälkeen pyydä osallistujia hakeutumaan itseä eniten puhuttelevan tai kiinnostavan julisteen äärelle. Pyydä häntä tekemään siitä mahdollisimman yksityiskohtaisia huomioita. Jokainen osallistuja tekee valintansa yksilönä ja henkilökohtaisin perustein muun muassa visuaalisuuden, teeman, arvon, tuttuuden tai vierauden tunteen perusteella.
 3. Jaa ryhmä pareihin: henkilö A ja henkilö B
 • A esittelee valitsemansa julisteen B:lle, joka on selin julisteeseen. 
 • A kertoo ja kuvailee B:lle julisteesta tekemiään visuaalisia havaintoja, julisteen tunnelmaa, sen herättämiä tunteita, omaa suhdetta teemaan tai muita havaintoja. Hän kertoo syyn, miksi valitsi juuri tämän julisteen.
 • B esittelee oman julistevalintansa A:lle samaa periaatetta noudattaen. 

Vinkkejä

 • Musiikin käyttäminen on helppo tapa luoda tunnelmaa yhteistoiminnallisiin työskentelytilanteisiin. Voit halutessasi laittaa keveää instrumentaalimusiikkia taustalle soimaan.