Arvoympyrän avulla osallistuja peilaa nuorisostrategian arvoja omiinsa ja saa selville, mitkä arvot ovat hänelle merkityksellisimpiä.

Juliste 4
  • suositusaika noin 15-20 minuuttia

Osallistuja ajattelee tehtävää tehdessään henkilökohtaista suhdettaan strategian arvoihin. Tehtävä voidaan kuitenkin tehdä myös organisaation näkökulmasta. Hedelmällisintä on kuitenkin kohdistaa arvopohdinta yksilötasolle ja käydä organisaatiotason keskustelua tämän jälkeen.

Arvoympyrätehtävässä merkityksellistä on se, että siinä kuunnellaan intuitiota. Tehtävässä osallistuja tekee ratkaisut nopeasti ja ensimmäiseen ajatukseen luottaen. Nopeassa ratkaisussa osallistuja hyödyntää tiedostamattoman mielen tietoa, jolloin turha järkeily jää pois.

Vinkki

Arvoympyrän valmistelu vie jonkin aikaa. Nopeuttaaksesi tehtävää voit pyytää osallistujia kilpailemaan arvoilla ilman ympyrää. Tämä toimii hyvin esimerkiksi tilanteissa, jossa arvot ovat helposti osallistujien nähtävillä.

Tehtävä

  1. Piirrä paperille ympyrä, joka on halkaisijaltaan noin 7-10 cm. Piirrä tasaisesti 11 eri pistettä sen kehälle.
  2. Osallistuja kirjoittaa pisteiden kohdalle nuorisostrategian arvojen otsikot ikään kuin auringon säteinä kehästä pois päin ympyrän ulkopuolelle. Osallistuja näkee arvojen otsikot verkossa tai julisteissa. Ympyrän sisus jätetään vapaaksi eikä siinä saa olla tekstiä, koska osallistujat jatkavat työskentelyä ympyrän sisällä.
  3. Osallistuja aloittaa arvotyöskentelyn käyttämällä 2 nuorisostrategian arvoa. Hän vetää ympyrän sisään viivan arvojen välille ja pohtii, kumpi arvoista on hänelle merkityksellisempi. Hän tekee päätöksen välittömästi ja intuitioon luottaen.
  4. Osallistuja merkitsee tukkimiehen kirjanpidolla viivan merkityksellisemmän arvon kohdalle.
  5. Osallistuja käy läpi jokaisen arvon ja merkitsee koko ajan tukkimiehen kirjanpidolla merkityksellisemmän arvon. Ympyrän sisään muodostuu viivoista ristikkäin pentagrammia muistuttava kuvio.
  6. Tehtävän tuloksena osallistujalle selviää, saiko joku arvo enemmän pisteitä kuin toinen. Ja jäikö joku arvo ilman pisteitä.