Kehollisten patsaskuvien tehtävässä osallistujaparit voivat tutkia arvoja henkilökohtaisella tai organisaation tasolla.

Juliste 6
  • suositusaika 10-15 minuuttia

Keholliset patsaskuvat ovat loistava valinta, kun haluatte tutkailla arvoja toiminnallisesti. Tehtävässä osallistuja voi tutkia arvoja henkilökohtaisella tai organisaation tasolla.

Parityöskentelynä toteutettavassa tehtävässä parit muodostavat kehoillaan valokuvanomaisen kuvan, patsaskuvan tai jähmettyneen tilanteen. Siinä näkyy kehollisesti toteutettuna arvon toteutuminen. Osallistuja voi valita tehtävään arvon, joka toteutuu hyvin tai arvon, joka ei toteudu. Ohjaajana päätät, kummasta näkökulmasta asiaa tarkastellaan.

Tehtävä tehdään pareittain ja niin, että 2 paria purkaa tehtävää keskenään.

Tehtävä

  1. Valitaan osallistujapari työskentelyä varten.
  2. Ohjaaja keskustelee parin kanssa arvoista. Käsiteltävä arvo valitaan ohjaajan vinkin perusteella.
  3. Parit tekevät patsaskuvan, jossa näkyy konkreettisesti, miten arvo toimii tai ei toimi.
  4. Muodostetaan ryhmä toisen parin kanssa.
  5. Molemmat parit näyttävät patsaansa.
  6. Parit keskustelevat patsaiden herättämistä ajatuksista.