Lyhyt kuvaus: Opiskelijat tutustuvat työelämässä tarvittaviin taitoihin haastattelemalla työelämän edustajia. He työstävät kansainvälisissä pienryhmissä yhteenvedon tärkeimmistä työelämätaidoista.

Oletko valmis työelämään?

Oppilaiden ikä: 16-20
Avaintaidot: työelämätaidot, ongelmanratkaisu, vuorovaikutustaidot
Pedagogiset tavoitteet: opiskelija valmistautuu työelämään
Oppiaineet: työelämässä toimiminen
Vaikeustaso: Helppo 

Tuottaja: Mari Jokela (2020)