Nuori, tarvitsetko rahaa maailman parantamiseen? Haluatko lisätä oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta elämässäsi ja ympäristössäsi? Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushanke on nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa.
Nuoret rakentavat taloa

Solidaarisuushankkeessa nuoret toimivat yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi sekä vahvistavat eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. 

Solidaarisuushankkeiden ohjelmainfo 22.8.2022 kello 14-15 Teamsissa. 

Hankerahoitus antaa mahdollisuuden tehdä hyvää, vaikuttaa omaan elinympäristöön ja parantaa maailmaa. Voitte esimerkiksi kampanjoida itsellenne tärkeän asian puolesta, lähteä ideoimaan uutta kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää nuorten osallisuutta.

Nuorten solidaarisuushankkeessa toteutuu yhdessä tekeminen ja oppiminen, kansalaisaktiivisuus, nuorten vastuu sekä toiminnan todellinen tarve.

Solidaarisuushankkeet toteutetaan pääsääntöisesti paikallisesti Suomessa*. Niissä on kuitenkin mukana myös eurooppalainen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa, että teidän paikallinen solidaarisuushankkeenne vaikuttaa asiaan, jota muutkin nuoret ympäri Eurooppaa pohtivat. Esimerkiksi nuorten osallisuuden vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjunta tai maahanmuuttajanuorten kotoutuminen ovat kysymyksiä, joilla on sekä paikallinen että eurooppalainen ulottuvuus.

*Poikkeuksena tähän sääntöön ovat hankkeet, jotka käsittelevät maan rajat ylittäviä haasteita. Tällöin toimintaa voi olla myös rajan toisella puolella naapurimaassa. Suomessa tällainen aihe voisi olla esimerkiksi saamelaisten oikeudet.