Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushanke on nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa.
Nuoret rakentavat taloa

Solidaarisuushankkeessa voitte esimerkiksi pyrkiä parantamaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia, lähteä ideoimaan kuntaan uutta, matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää maahanmuuttajatanuorten kotoutumista.

Tärkeää on, että solidaarisuushankkeessanne toteutuu yhdessä tekeminen, oppiminen ja kansalaisaktiivisuus ja että toiminnasta vastaavat nuoret.

Solidaarisuushankkeessa pohditte, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskevat teitä itseänne ja mitkä myös muita eurooppalaisia nuoria.

Solidaarisuushankkeet toteutetaan paikallisesti Suomessa. Niissä on kuitenkin oltava mukana eurooppalainen ja kansainvälinen ulottuvuus. Esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kotoutuminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ovat molemmat kysymyksiä, joiden parissa painitaan eri puolilla Eurooppaa. Näin teidän paikalliselta tasolta lähtevä solidaarisuushankkeenne etsii vastauksia myös laajempaan yleiseurooppalaiseen haasteeseen.