Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushanke on nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa.
Nuoret rakentavat taloa

Solidaarisuushankkeessa nuoret toimivat yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi ja vahvistavat eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. 

Lisätietoa Solidaarisuushankkeesta ohjelmainfossa 10.1.2022.

Työpajat Solidaarisuushanketta suunnitteleville käynnistyvät tammikuussa 2022

Hanke mahdollistaa erilaisille nuorille hyvän tekemisen, omaan elinympäristöön vaikuttamisen ja maailman parantamisen hanke kerrallaan. 

Voitte esimerkiksi kampanjoida itsellenne tärkeän asian puolesta, lähteä ideoimaan kuntaan uutta, matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää maahanmuuttajanuorten kotoutumista. 

Tärkeää on, että solidaarisuushankkeessanne toteutuu yhdessä tekeminen, oppiminen ja kansalaisaktiivisuus, että toiminnasta vastaavat nuoret, ja että sille on oikea tarve.

Solidaarisuushankkeet toteutetaan pääsääntöisesti paikallisesti Suomessa*. Niissä on kuitenkin oltava mukana eurooppalainen ulottuvuus. Esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kotoutuminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ovat molemmat kysymyksiä, joita pohditaan eri puolilla Eurooppaa. Näin teidän paikalliselta tasolta lähtevä solidaarisuushankkeenne etsii vastauksia ja liittyy myös laajempaan yleiseurooppalaiseen haasteeseen. Solidaarisuushankkeessa pohditte, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskevat teitä itseänne ja mitkä myös muita eurooppalaisia nuoria.

 
* Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat hankkeet, jotka käsittelevät maan rajat ylittäviä haasteita. Tällöin toimintaa voi olla myös rajan toisella puolella naapurimaassa. Suomessa tällainen aihe voisi olla esimerkiksi saamelaisten oikeudet.