Nuoret, tarvitsetteko rahaa maailman parantamiseen? Haluatteko lisätä oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta elämässänne ja ympäristössänne? Haluatteko järjestää hyvää tekevän tapahtuman, kampanjan tai muuta toimintaa?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushanke on nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa, jota EU rahoittaa.

Joukko nuoria tekee seppeleitä ja kiipeilee.

Oma hanke teidän porukallenne, järjestöönne tai kuntaanne vuodelle 2024! Solidaarisuushankkeessa nuoret toimivat yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi sekä vahvistavat eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. 

Tule kuulolle solidaarisuushankeinfoon 15.8.2024

Toiveista totta-pajat (verkkototeutus) tukevat ideaanne projektiksi. Pajat käynnistyvät syyskuussa 2024.

 

Hankerahoitus antaa mahdollisuuden tehdä hyvää, vaikuttaa omaan elinympäristöön ja parantaa maailmaa. Voitte esimerkiksi kampanjoida itsellenne tärkeän asian puolesta, lähteä ideoimaan uutta kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää nuorten osallisuutta.

Nuorten solidaarisuushankkeessa toteutuu yhdessä tekeminen ja oppiminen, kansalaisaktiivisuus, nuorten vastuu sekä toiminnan todellinen tarve.

 

Solidaarisuushanke toteutetaan Suomessa

Solidaarisuushankkeet toteutetaan pääsääntöisesti paikallisesti Suomessa*. Niissä on kuitenkin mukana myös eurooppalainen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa, että teidän paikallinen solidaarisuushankkeenne vaikuttaa asiaan, jota muutkin nuoret ympäri Eurooppaa pohtivat. Esimerkiksi nuorten osallisuuden vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjunta tai maahanmuuttajanuorten kotoutuminen ovat kysymyksiä, joilla on sekä paikallinen että eurooppalainen ulottuvuus.

*Poikkeuksena tähän sääntöön ovat hankkeet, jotka käsittelevät maan rajat ylittäviä haasteita. Tällöin toimintaa voi olla myös rajan toisella puolella naapurimaassa. Suomessa tällainen aihe voisi olla esimerkiksi saamelaisten oikeudet.