Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushanke on nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa.
Nuoret rakentavat taloa

Solidaarisuushankkeessa nuoret toimivat yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi ja vahvistavat eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. 

Hanke mahdollistaa erilaisille nuorille hyvän tekemisen, omaan elinympäristöön vaikuttamisen ja maailman parantamisen hanke kerrallaan. 

Voitte esimerkiksi kampanjoida itsellenne tärkeän asian puolesta, lähteä ideoimaan kuntaan uutta, matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää maahanmuuttajatanuorten kotoutumista. 

Tärkeää on, että solidaarisuushankkeessanne toteutuu yhdessä tekeminen, oppiminen ja kansalaisaktiivisuus ja että toiminnasta vastaavat nuoret ja sille on oikea tarve. 


Solidaarisuushankkeet toteutetaan paikallisesti Suomessa. Niissä on kuitenkin oltava mukana eurooppalainen ulottuvuus. Esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kotoutuminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ovat molemmat kysymyksiä, joiden parissa painitaan eri puolilla Eurooppaa. Näin teidän paikalliselta tasolta lähtevä solidaarisuushankkeenne etsii vastauksia ja liittyy myös laajempaan yleiseurooppalaiseen haasteeseen. Solidaarisuushankkeessa siis pohditte, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskevat teitä itseänne ja mitkä myös muita eurooppalaisia nuoria.