Sopimuksia tulevaisuuden kanssa on taidejulkaisu ja sen pohjalta tehty videoteos. Teokset käsittelevät EU:n nuorisotavoitteita Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden DramaLaBin nuorten henkilökohtaisten kokemusten, tunteiden ja taiteellisen ilmaisun kautta.

Sopimuksia tulevaisuuden kanssa -teoksen lähtökohtana ovat EU:n nuorisostrategia vuosille 2019–2027 sekä sen oleellisena osana EU:n nuorisotavoitteet. Nuorisotavoitteet ovat eurooppalaisten nuorten maanosalle ja unionille asettamia tavoitteita ja ne ovat syntyneet tuloksena nuorten ja päättäjien välisessä vuoropuheluprosessissa.

DramaLabin työryhmä sai vapaat kädet toteuttaa taideteoksen, joka tuo esille Suomessa asuvien nuorten aikuisten näkemyksiä ja kokemuksia nuorisostrategian teemoista.

Lopputulos koskettaa ja pysäyttää. Teos tuo nuorten ajatukset kipupisteineen ja ilonaiheineen suoraan iholle. Istu siis alas, kuuntele ja katsele, mitä nuorilla on sanottavana nykyisyyden ja tulevaisuuden isoista aiheista.