Tällä sivulla olevat ohjeet ovat vanhentuneet, joten sivua voi käyttää ainoastaan taustatietona. Uusi hakuohjesivu päivitetään, kun uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027 julkaistaan.

Strategiset kumppanuushankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen.

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio valmistelee yhteistyössä partnereiden kanssa hakemuksen, jonka koordinaattori jättää oman maan kansalliselle Erasmus+ -toimistolle. Kumppanuushankkeiden hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuoden 2020 hakuaika päättyi 23.4.2020.

Euroopan komissio on päättänyt järjestää ylimääräisen hakukierroksen strategisille kumppanuushankkeille syksyllä 2020. Ylimääräistä hakukierrosta koskeva tieto ja ohjeet on koottu erilliselle verkkosivulle.

-> Erasmus+ strategiset kumppanuushankkeet: ylimääräinen hakukierros syksyllä 2020