Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships) kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan kehittää innovatiivisia käytäntöjä, materiaaleja sekä työkaluja opetukseen ja oppimiseen. Hankkeissa voidaan myös parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.

Suunnittelu käynnissä

 

Euroopan komissio järjesti ylimääräisen hakukierroksen strategisille kumppanuushankkeille syksyllä 2020. Ylimääräistä hakukierrosta koskeva tieto ja ohjeet on koottu erilliselle verkkosivulle.

-> Erasmus+ strategiset kumppanuushankkeet: ylimääräinen hakukierros syksyllä 2020