Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeiden poikkeusmenettelyt, jotka koskevat Ukrainasta Suomeen saapuvia henkilöitä

Hyväksytyissä aikuiskoulutuksen Erasmus+ KA121 ja KA122 - liikkuvuushankkeissa voidaan mukauttaa suunnitelmia ja käyttää Erasmus+ -hankeavustusta Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöiden liikkuvuusjaksojen järjestämiseen Suomessa. Mahdollisuus mukauttaa hankkeen toimintoja koskee vain uuden ohjelmakauden eli vuonna 2021 tai 2022 hyväksyttyjä hankkeita. Kaikkien muutosten on noudatettava muutamin poikkeuksin Erasmus+ -sääntöjä. Kansallinen toimisto arvioi muutokset tapauskohtaisesti. 

Hankkeelle myönnetty kokonaisavustus pysyy ennallaan, vaikka liikkuvuudet muuttuisivat. Avustusta ei siis ole mahdollista korottaa alun perin myönnetystä määrästä lukuun ottamatta akkreditoituja KA121-hankkeita. 

Aikuiskoulutushankkeissa henkilöliikkuvuudet voivat olla:

 • kutsuttu asiantuntija 2–60 päivää
 • job shadowing -jakso 2–60 päivää
 • opettajaharjoittelijan vastaanotto 10–365 päivää 

Käytännön esimerkkitapauksissa henkilöstöliikkuvuuden osallistuja voisi opettaa tai ohjata (ukrainankielisiä) aikuisia oppijoita aikuiskoulutusorganisaatioissa, tai Ukrainasta voidaan kutsua aikuiskoulutusorganisaation asiantuntija joko job shadowing -jaksolle tai asiantuntijaksi. Myös korkeakoulujen opettajaharjoittelijavaihtoon saa liikkuvuusrahoitusta ohjelmaoppaan mukaisesti.

Erasmus+ -kelpoisuusehdot Ukrainasta tuleville osallistujille

 • Henkilöstö: henkilö on Venäjän hyökkäyksen aikana työskennellyt Ukrainassa aikuiskoulutusorganisaatiossa tai hänellä on soveltuva koulutus 
 • Kutsuttu asiantuntija: henkilöllä on vastaanottavan organisaation tarpeita vastaavaa erityisosaamista. 

Osallistujat Suomessa tai muualta

 • Henkilö voi olla jo Suomessa, ja liikkuvuus voi tapahtua Suomessa 
 • Henkilö voi tulla Ukrainasta tai toisen maan kautta 

Edellytysten tarkistaminen

 • Edunsaajan on tarkastettava osallistujan tukikelpoisuus soveltuvista dokumenteista, jotka Erasmus+ -ohjelmaopas ja kansallinen toimisto määrittelevät. 
 • soveltuvat dokumentit voivat olla esimerkiksi: palkkakuitti, tutkintotodistus, työsopimus, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus

Rahoitussäännöt

 • Yksilötuki: Suomen maakategorian mukainen (Maaryhmä 1)
 • Organisointituki: 500 € 
 • Kielituki: maksimi 300 €/hlö (kulut todennetaan kuitein)
 • Matkatuki, osallisuustuki, kurssimaksut, poikkeukselliset kulut: ohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti. 
 • Osallistujat ovat automaattisesti oikeutettuja osallisuustukeen. Osallisuustukea tulee hakea erikseen.

Poikkeukset hankehallinnossa  

 • Liikkuvuuden oppimistulosten arvioinnissa, tunnistamisessa ja tunnustamisessa tulee noudattaa ohjelman laatustandardeja 
 • Liikkuvuuden todentamiseen tarvittaviin dokumentteihin riittää vastaanottavan organisaation allekirjoitus