Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeiden poikkeusmenettelyt, jotka koskevat Ukrainasta Suomeen saapuvia henkilöitä

Liikkuvuustoiminnoissa (KA1-VET) koulutuksen järjestäjät voivat käyttää Erasmus+ -hanketukea Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöiden liikkuvuusjaksojen järjestämiseen Suomessa 11.4.2022 alkaen. Mahdollisuus uudelleensuunata hankkeen toimintoja koskee vain uuden ohjelmakauden eli vuonna 2021 tai 2022 hyväksyttyjä KA121-VET ja KA122-VET -hankkeita.

Edunsaajan tulee toteuttaa ohjelman ja hankkeen tavoitteiden mukainen jakso sekä huomioida ohjelmasäännöt, jotka koskevat mahdollisia muutoksia hankkeessa. Erasmus+ -avustusta ei voi käyttää muihin kuin rahoitussäännöissä määriteltyihin hyväksyttäviin kuluihin. Hankkeelle myönnetty kokonaisavustus pysyy ennallaan.   

Erasmus+ -kelpoisuusehdot:

Opiskelijan liikkuvuusjakson edellytyksenä on, että henkilö on ollut lähtöhetkellä kirjoilla ammatillisen koulutuksen opiskelijana Ukrainassa. 

Henkilöstön liikkuvuusjakson edellytyksenä on, että henkilö on lähtöhetkellä työskennellyt Ukrainassa ammatillisen koulutuksen organisaatiossa tai omaa siihen soveltuvan koulutuksen. 

Liikkuvuusjakso kutsuttuna asiantuntijana edellyttää, että henkilöllä on vastaanottavan organisaation tarpeita vastaavaa erityisosaamista. 

Edunsaajan on tarkastettava osallistujan tukikelpoisuus soveltuvista dokumenteista, jotka kansallinen toimisto ja ohjelmaopas määrittelevät. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat dokumentit:

  • oppijat: todistus kirjoilla olosta, opintosuoritusote, ote oppilaitoksen opiskelijarekisteristä, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus
  • henkilöstö: palkkakuitti, tutkintotodistus, työsopimus, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus

Koulutuksen järjestäjät voivat kuitenkin toimia dokumentaation suhteen joustavasti, kun pyritään varmistamaan henkilön sopivuus apurahansaajaksi.

Rahoitussäännöt:

• Yksilötuki: Suomen maaryhmän mukaisesti (Maaryhmä 1)
• Organisointituki: 500 €/hlö (järjestelmissä ErasmusPro, lyhyempi jakso 350 e)
• Kielituki: maksimi 300 €/hlö (kulut todennetaan kuitein)
• Matkatuki (välimatkalaskimen mukaan Ukraina-Suomi), osallisuustuki, kurssimaksut: ohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti 

Poikkeusmenettelyn kautta liikkuvuuksiin osallistuvat ovat automaattisesti osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia (Participants with Fewer Opportunities). Osallisuustuki organisaatiolle on 100 €/hlö sekä mahdollinen osallisuustuki osallistujalle (todennetaan kuitein).

Osallistujat eivät kuulu KA121-VET hankkeissa globaalin liikkuvuuden (maks. 20 %) kiintiöön.

Huomioitavaa toimeenpanossa: 

  • Jaksolla saavutettavien oppimistulosten arviointi, tunnistaminen ja tunnustaminen tulee tehdä samoja laatustandardeja noudattaen kuin ohjelmassa yleensä
  • Jakson todentamiseen tarvittaviin dokumentteihin riittää vastaanottavan organisaation allekirjoitus
  • Learning Agreementin eli oppimissopimuksen sopivat ja allekirjoittavat vastaanottava organisaatio ja osallistuja

Ole yhteydessä kansallisen toimiston yhteyshenkilöön, mikäli tarvitset lisätietoja liikkuvuuden toteuttamiseksi.